Logo image Boatfinder
Διακοπές με σκάφος - Οδηγίες προς Αρχαρίους image

Διακοπές με σκάφος - Οδηγίες προς Αρχαρίους

Ξεκινάμε απο εδώ
26/06/2010

Γιατί ποτέ δεν ξέρεις…
Βρήκαμε και σας λέμε τι πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε άδεια χειριστή για ταχύπλοα σκάφη. Ανάλογα με την εξυπνάδα και την σπιρτάδα σας θα καταλάβει ο εκπαιδευτής στα πόσα μαθήματα είστε έτοιμοι για να προχωρήσετε στις εξετάσεις. Υπολογίστε γύρω στα 5 με10 που κοστίζουν από 40- 60 ευρώ ανάλογα με τον εκπαιδευτή. Παράλληλα από ένα λιμεναρχείο μπορείτε να αγοράστε το βιβλίο από το οποίο θα μελετήσετε την θεωρεία για τους κανόνες της θάλασσας που στοιχίζει 17,64 Ευρώ. Όταν θα είστε έτοιμοι και από τα δύο τότε θα δώσετε εξετάσεις στο Λιμεναρχείο στο οποίο θα καταθέσετε τα χαρτιά σας και θα δώσετε εξετάσεις γραπτές και πρακτικές μπροστά την επιτροπή του Λιμενικού Σώματος. Για να βρείτε δάσκαλο, απευθυνθείτε είτε σε κάποια σχολή οδηγών, που μπορεί να διαθέτει και δάσκαλο ταχύπλοου, είτε μπείτε στο διαδίκτυο και χτυπήστε στη μηχανή αναζήτησης, "μαθήματα ταχύπλοου".

Δικαιολογητικά απόκτησης άδειας χειριστή
Ετοιμάστε παράλληλα με τα μαθήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι:
Τρεις (3) φωτογραφίες διαβατηρίου
Μία (1) φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης επικυρωμένη
Μία (1) φωτοτυπία Ταυτότητας (αστυνομικής) επικυρωμένη
Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση από Λιμενική Αρχή
Δυο (2) παράβολα των 3€ (συνολικά 6€) και μετά ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης.
Την ημέρα της εξέτασης θα πληρώσετε άλλα 50 ευρώ.

H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.

Αν το καθυστερήσατε λιγάκι το δίπλωμα…
Εάν έχετε υπερβεί το 65ο έτος, είστε υποχρεωμένος να προσκομίσετε τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά και όχι μόνο αντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος όπως γίνεται με τις μικρότερες ηλικίες. Πολλά από αυτά που θα μελετήσετε για να δώσετε εξετάσεις ταχύπλοου θα τα ξεχάσετε σύντομα όμως δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσετε τα παρακάτω που είναι σημαντικά για ένα χειριστή σκάφους.
1. Μη χειρίζεστε ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος όταν έχετε καταναλώσει αλκοόλ. Το αλκοόλ περιορίζει την κρίση μας και την ικανότητα ελέγχου.
2. Εξοικειωθείτε με τις ελικτικές ιδιότητες του Τ/Χ σκάφους σας και μάθετε να το χειρίζεστε με ασφάλεια και υπευθυνότητα τόσο για τον εαυτό σας όσο και για τους άλλους, λουόμενους ή μη, που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.
3. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν στη συντήρηση και καλή λειτουργία της μηχανής του Τ/Χ σκάφους σας. Έχετε μαζί σας εργαλειοθήκη με τα βασικά, εφεδρικούς αναφλεκτήρες (μπουζί) καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή μέσα σε αδιάβροχη θήκη.
4. Αποφεύγετε τους επικίνδυνους ελιγμούς, ιδιαίτερα όταν πλέετε κοντά στις ακτές ή λουόμενους ή άλλα πλωτά μέσα.
5. Σιγουρευτείτε ότι έχετε επαρκή καύσιμα για τη συγκεκριμένη διαδρομή σας και επιπλέον καύσιμα για έκτακτη περίπτωση. Ο μη εφοδιασμός σκάφους με την αναγκαία, για την εκτέλεση του πλου, ποσότητα καυσίμων τιμωρείται.

6.
Βεβαιωθείτε, πριν ταξιδέψετε με το σκάφο σας, ότι έχετε :
α) Τις άδειες εκτέλεσης πλόων, ικανότητας χειριστή ταχύπλοου σκάφους καθώς και αλιείας (σκάφους και ατομική /ες) εφόσον θα ψαρέψετε. Οι άδειες πρέπει να επιδεικτύονται σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων.
β) Τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσα κλπ) τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ και προσφορά για άμεση χρήση.

7.
ΜΗΝ ΠΛΕΕΤΕ, ΜΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΤΕ:
α) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.
β) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
γ) Σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων (κόμβος είναι η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας που ισούται με ένα διανυόμενο μίλι, δηλ 1852μ ανά ώρα) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

8.
Γνωστοποιήστε σε φιλικό σας πρόσωπο την πιθανή ώρα επιστροφή σας.
9. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε πως θα πρέπει να αντιδράσετε σε περίπτωση κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος.
10. Μην επιτρέπετε στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή πάνω στους αεροθαλάμους.
11. Μην επιτρέπεται την επιβίβαση προσώπων που βρίσκονται υπό την επίδραση αλκοόλ.
12. Μην επιτρέπεται την επιβίβαση στο Τ/Χ σκάφος σας περισσοτέρων προσώπων από όσα η άδεια εκτέλεσης πλόων προβλέπει.
13. Πριν αποπλεύσετε ενημερώστε τους επιβαίνοντες για την θέση που βρίσκονται τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα και δείξτε τους τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης τους.
14. Χρήσιμο είναι τα παιδιά να φοράνε καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου τα σωσίβια τους.
15. Μην αφήνετε το Τ/ Χ σκάφος σας σε ερημικές και απόμακρες ακτές ή όρμους. Αγκυροβολήστε το σε ασφαλές και επιτηρούμενο αγκυροβόλιο.
16. Ζητάτε πάντα πληροφορίες από τις Λιμενικές Αρχές ή από κάποια έγκυρη ιστοσελίδα την κατάσταση του καιρού, τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου.
17. Μην πλέετε κατά την διάρκεια της νύχτας χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας.
18.Σε περίπτωση που γίνεται υπαίτιος ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή προσώπου, οφείλεται να παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος, να παράσχετε κάθε δυνατή συνδρομή στους παθόντες και να αναφέρετε το ατύχημα στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, το ταχύτερο.

Το διαβάσαμε στο menslounge.gr